Home

Havensteder:

Veel ruimte voor scholing en persoonlijke ontwikkeling

Havensteder is sterk in huisvesting voor mensen met een beperkt inkomen of een kwetsbare positie. Dat houdt indat Havensteder betaalbare woningen aanbiedt, die goed en duurzaam worden onderhouden en waar mensen prettig wonen. Waar mogelijk, werkt Havensteder samen met anderen. Met bewoners, maar ook met bijvoorbeeld organisaties in de wijk en de gemeente. De mannen en vrouwen die werken voor Havensteder (“Havensteders”) hebben een hart voor de stadsregio Rotterdam en haar bewoners en hebben het belang van de huurders voorop staan.

De woningcorporatie is voor diverse functies binnen haar organisatie op zoek naar gemotiveerde medewerkers die hun bijdrage willen leveren aan de missie van Havensteder: “Iedereen in stadsregio Rotterdam verdient een betaalbaar huis en een thuis en daarom maken wij ons sterk voor huisvesting voor mensen die daar niet zelf in kunnen voorzien”. Werken bij Havensteder betekent impact hebben op Rotterdam en grote stad met een diversiteit aan inwoners. Als je ook een steentje wil bijdragen aan deze doelen en ambities én op zoek bent naar een werkgever die haar medewerkers de mogelijkheid biedt voor zelfontplooiing en scholing: dan ben je bij Havensteder aan het juiste adres.

In dit artikel stellen we een aantal medewerkers aan je voor die vertellen over hun werk, functies, ambities en toekomst bij Havensteder. Duidelijk uit de verhalen wordt – zo verklappen wij alvast – dat Havensteder een werkgever is die niet alleen hart heeft voor haar huurders maar ook voor haar medewerkers. De corporatie biedt vacatures en functies aanin haar organisatie die verrassend en uitdagend zijn.

DAVE STOLK

FUNCTIE: OPZICHTER VERKOOP BEDRIJFSONROEREND GOED

Dave Stolk (28 jaar) werkt al 5 jaar met veel plezier bij woningcorporatie Havensteder. “De eerste paar jaar heb ik met veel plezier gewerkt als huismeester waardoor ik veel persoonlijk contact had met ‘mijn’ huurders”. Dave, die ook nog kort op de afdeling klantenservice heeft gewerkt, vertelt: “Als huismeester ben je de oren en ogen in en van de wijk waar je werkzaam bent. Je signaleert tijdig problemen en die zijn zeer uiteenlopend. Geluidsoverlast, burenruzies, ouderen die vereenzamen, mensen met psychische problemen, huisvuiloverlast, technische problemen aan de woningen, de lijst is lang. Maar ik hou van het persoonlijke contact met huurders en probeer altijd in overleg deze problemen zo snel mogelijk op te lossen. Als huismeester zit je ook niet de hele dag op kantoor, je wijk is je werkomgeving en je moet zichtbaar zijn voor de huurders”, aldus Dave Stolk die nu sinds enige tijd een andere functie heeft bij Havensteder: Opzichter Verkoop bedrijfsonroerend goed (BOG).

WAARDERING

“Als bewoners hun huur opzeggen kom ik langs voor een voorinspectie. In de huurovereenkomst staat dat als huurders vertrekken, ze de woning in nette en in oorspronkelijk staat moeten achterlaten. Dat kunnen lastige gesprekken zijn want huurders hebben soms hun eigen opvatting over het begrip “netjes en in oorspronkelijk staat”. Zo kunnen de knalrode vloertegels die 20 jaar geleden door heel het huis zijn gelegd voor de huidige huurder een aanwinst zijn maar de nieuwe huurder heeft ongetwijfeld zijn eigen smaak. Aan mij de lastige taak om duidelijk te maken dat die tegels er dan echt uit moeten. In goed
overleg lukt dat negen van de tien keer. Ze krijgen dan een maand de tijd want ik kom weer terug voor de eindinspectie en dan moet het opgelost zijn en is de woning weer beschikbaar voor een nieuwe huurder.”

Havensteder verhuurt verschillende soorten bedrijfsruimten in Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Voor deze panden doet onder andere Dave de voor- en eindinspectie.

“Havensteder biedt mij alle mogelijkheden om door te groeien in de organisatie en dat waardeer ik zeer. Ik zit hier op mijn plek en werk met fijne collega’s en saai is het werk zeker niet. En het feit dat je het verschil kan maken in de leefomstandigheden van de huurders – je klanten- maakt het werk zinvol”, aldus Dave.

BREND BOOMSMA

FUNCTIE: BUSINESS PROCES ANALIST

Een jaar geleden kwam Brend Boomsma (31) binnen bij Havensteder in de functie van ‘Business Proces Analist’. “In deze functie adviseer en ondersteun ik de organisatie van Havensteder op het gebied van inrichten en verbeteren van bedrijfsprocessen”, zo legt Brend uit. “Brend geeft aan dat het een relatief nieuwe functie is binnen Havensteder. Dit leidde tot interessante gesprekken met collega’s over wat nu precies zijn rol is. Door het ook gewoon te gaan doen kreeg hij uiteindelijk veel waardering en respect van zijn collega’s.”

UITDAGEND

“Aan de hand van gesprekken met diverse afdelingen (niet alleen de managers maar ook juist de mensen die in praktijk de werkzaamheden moeten uitvoeren), moest ik eventuele problemen in de bedrijfsprocessen signaleren, bespreekbaar maken en samen met collega’s met verbeterpunten komen.
Mijn taak is dus om deze bedrijfsprocessen op elkaar af te stemmen, zodat er efficiënter gewerkt kan worden tussen de verschillende afdelingen met als resultaat dat het de dienstverlening aan de huurders ten goede komt. De gesprekken met stakeholders binnen de organisatie kunnen uitdagend zijn. Want ik kom dan, als nieuweling binnen de organisatie, vertellen dat het beter kan. Het is dan mijn taak om mensen mee te nemen in het proces van verandering. “Mijn vakgebied staat niet stil. Havensteder biedt mij de ruimte om mij verder te ontwikkelen in mijn vakgebied en tegelijkertijd mee te werken aan een maatschappelijke opgave”, zo vertelt Brend.

OLIVIER ZUIJDERWIJK

FUNCTIE: PORTFOLIOMANAGER

Hij kwam 7 jaar geleden als trainee binnen en is nooit meer vertrokken bij Havensteder: Olivier Zuijderwijk (31) werkzaam als portfoliomanager bij één van de grootse woningcorporaties van Nederland. “Het was direct een klik toen ik hier als trainee binnenkwam”, zo herinnert Olivier zijn eerste kennismaking met Havensteder. “Dus direct vanuit de schoolbanken (Universiteit Tilburg) mijn eerste baan.” “Omdat ik tijdens mijn traineeship enthousiast werd over de werkwijze, de sfeer en de impact die ik kan hebben op de dienstverlening aan de huurders heb ik geen moment geaarzeld toen ze mij een baan aanboden. En van die keuze heb ik nog geen moment spijt gehad, mede door de ontwikkelmogelijkheden die ik binnen de organisatie heb gekregen”, aldus Olivier.

“Wat mijn functie als portfoliomanager precies inhoudt bij Havensteder? Als portfoliomanager breng ik inzicht in de veranderinitiatieven binnen de organisatie. Voorbeelden van deze initiatieven zijn het digitaliseren van onze processen en het automatiseren van betalingen van onze huurders. Samen met een team zorgen we ervoor dat we de juiste keuzes maken tussen welke initiatieven we uit gaan voeren. Daarnaast hou ik de voortgang van de initiatieven die we uitvoeren scherp in de gaten, zodat we deze om kunnen zetten in resultaten en zo onze doelen kunnen bereiken.”

“Op een gemiddelde werkdag ben ik veel in gesprek met projectleiders en hun opdrachtgevers en maak ik analyses over de voortgang van de initiatieven. Daarnaast hou ik de strategische koers van de organisatie scherp in de gaten, zodat we – ook op lange termijn – onze doelen bereiken. Dit alles zorgt voor een diverse werkdag met veel contact met collega’s. Daar krijg ik energie van.”

EXTRA WAARDERING

“Binnen een organisatie zijn er veel ambities, maar moeten er soms keuzes worden gemaakt om onze schaarse middelen zo goed mogelijk in te zetten. Mijn toegevoegde waarde voor Havensteder is dat ik inzichtelijk kan maken welke keuzes er gemaakt moeten worden. Ook maak ik een analyse van de voortgang van veranderingen binnen de organisatie, waarom sommige veranderingen vertragingen oplopen en draag ik oplossingen aan. En dit alles heeft niet alleen impact op de bedrijfsvoering van Havensteder maar ook op de service naar onze huurders en hun leefomgeving. Dat geeft mijn werk een stuk extra waardering”, aldus Olivier, die wil benadrukken dat zijn werkgever hem alle mogelijkheden biedt om zich optimaal te ontwikkelen in zijn vakgebied en ook aandacht besteed aan zijn persoonlijke ontwikkeling.

HELEEN LATOOIJ

FUNCTIE: MANAGER HRM

Ze is sinds enkele maanden de nieuwe manager HRM van woningcorporatie Havensteder maar weet het nu al zeker: “Ik zit hier op mijn juiste plek”, aldus Heleen Latooij. Na haar rechtenstudie heeft Heleen een breed scala aan functies heeft vervuld in het werkveld van personeels- en organisatieontwikkeling bij onder meer de Rijksoverheid en de gemeente Amsterdam. “Het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen naar de organisatie met als doel om daar de medewerkers met de vereiste of gewenste kennis en competenties bij te zoeken, intern of extern.” Dat is volgens Heleen Latooij haar sterke punt als manager HRM.

De keuze voor een functie als manager HRM bij Havensteder was een hele bewuste. “Ik was op zoek naar een uitdagende functie waar ik dicht op de doelgroep zit. De impact die je hebt functie waar ik dicht op de doelgroep zit. De impact die je hebt op de organisatie en de medewerkers vertaalt zich dan directer naar een verbetering van de dienstverlening: in dit geval mensen met een beperkt inkomen of een kwetsbare positie die een beroep doen op de sociale huisvesting. Als woningcorporatie heb je een verantwoordelijke en ook complexe taak. Een goede woning en woonomgeving bepalen voor een groot gedeelte het welzijn van mensen en tegelijkertijd is het realiseren van nieuwe woningen een traject van lange adem. De huidige woningnood laat zich daar niet makkelijk mee verenigen. We beheren in totaal 45.000 woningen en dat zijn honderdduizenden mensen met elk hun wensen en problemen. Het is dus aan onze ruim 450 medewerkers om deze taak goed uit te voeren. De juiste persoon op de juiste plek in onze organisatie is dus cruciaal.”

DUURZAAM

“Alle Havensteders hebben een hart voor de stadsregio Rotterdam en haar bewoners. We staan midden in de samenleving. En samen met bewoners en andere partijen doen wij ons werk. Havensteders zijn betrokken en werken op een professionele manier samen. Doelgericht, vakkundig en proactief draagt iedereen op zijn/haar manier bij aan onze opgave.” aldus Heleen.

Als ervaren manager HRM heeft ze de arbeidsmarkt in korte tijd drastisch zien veranderen. ”De krappe arbeidsmarkt stelt bedrijven en organisaties voor een grote uitdaging om gedreven en ambitieuze medewerkers aan te trekken en – nog belangrijker – aan zich te binden. Werknemers hebben tegenwoordig een ruime keuze aan vacatures en kunnen dus hogere eisen stellen dan een paar jaar geleden. Men is ook steeds meer op zoek naar een baan waar je een bijdrage levert aan de maatschappij en waar duurzaamheid hoog op de agenda staat. Bij Havensteder kun je voor mensen echt het verschil maken.”

“Als moderne organisatie spelen we natuurlijk in op de wensen van (nieuwe) medewerkers. Wij vinden een goede balans tussen werk, werkplezier en privé belangrijk. Havensteder biedt haar werknemers flexibele werktijden en moderne werkplekken. Hybride werken (thuiswerken) behoort tot de mogelijkheden bij Havensteder. Dit betekent dat je maximaal 50% van jouw werktijd thuiswerkt.”

“Ook investeert Havensteder vanuit duurzaam personeelsbeleid in ieders persoonlijke ontwikkeling
onder andere door een breed leeraanbod via de Havensteder Academie waar HE punten voor kunnen worden verdiend. Bij voldoende punten ontvangt een medewerker een bruto vergoeding aan het einde van het jaar. Je zit dus grotendeels zelf in de regiestoel van jouw ontwikkeling en loopbaan. En dat spreekt mensen aan: je hebt alle kans om je bij Havensteder te ontwikkelen en door te groeien.”

“We voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor betaalbaar wonen, woongenot en de kwaliteit van ons vastgoed, maar ook voor onze planeet. Dit komt samen in onze pijlers rondom duurzaamheid:
energiebesparing, klimaatadaptatie en circulaire economie. Ook deze interne peilers zijn voor veel potentiële nieuwe collega’s een reden om voor ons te kiezen.”

Havensteder stimuleert haar ‘Havensteders’ om op de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk te komen. “We hebben een aantrekkelijke fietsregeling en je ontvangt een reiskostenvergoeding. Voor ritten gedurende werktijd zijn elektrische poolauto’s, e-bikes en e-scooters beschikbaar. “Wij doen graag een stapje extra voor onze medewerkers want een tevreden medewerker op de juiste plek is goed voor onze
organisatie en dus voor onze huurders.” Op zoek naar een leuke, uitdagende en zinvolle baan waarmee je het verschil kunt maken? Kijk op www.werkenbijhavensteder.nl.

INSPIRERENDE OMGEVING

“Bij Havensteder werken betekent werken in een inspirerende omgeving die er écht toe doet. Dat vraagt erom jezelf continu te blijven ontwikkelen. En daarin bieden we tal van mogelijkheden voor al onze medewerkers”

TRAININGEN EN OPLEIDINGEN

Zo kan je als Havensteder bijvoorbeeld terecht bij de Havensteder academie. Een plek waar je je kunt aanmelden voor allerlei e-learnings en trainingen. Per jaar verzamel je daarmee Havensteder Educatiepunten. Heb je alle benodigde punten behaald? Dan ontvang je een bruto bonus van € 600,-

HYBRIDE WERKEN

Havensteder werkt Hybride. Dit betekent dat je maximaal 50% van jouw werktijd thuis werkt. De overige tijd werk je op (één van onze) locatie(s). Als de situatie hierom vraagt is hier een uitzondering op mogelijk.

Meer verhalen uit Rotterdam

Rotterdam

Wereldwijd in Rotterdam

Het Nederlandse bedrijf Van Oord is al meer dan 150 jaar internationaal actief als waterbouwer. Het bedrijf heeft als hoofddoel het verbeteren van de wereld voor toekomstige generaties. Siemen Everts fungeert als projectleider en is hierbij betrokken.
Rotterdam

Werken bij Fletcher in Rotterdam

Tom-Erik Grotens is de Algemeen Manager van Fletcher Hotel-Restaurant Wings-Rotterdam dat naast Rotterdam The Hague Airport ligt. Hij beschrijft zijn unieke werkomgeving waar vliegtuigen aankomen en vertrekken.
Rotterdam

Heerlijke vis bij Schmidt Zeevis

Schmidt Zeevis is een welbekende naam in Rotterdam. Zij mogen sinds 2016 de koninklijke eretitel voeren. Sjoerd Kaljee en Youri Hilgers beschrijven hoe het is om voor Schmidt Zeevis te werken.
Rotterdam

Evides maakt water waardevol

Evides Waterbedrijf levert 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, veilig en schoon drinkwater aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in het zuidwesten van Zuid-Holland, de provincie Zeeland en het zuidwesten van Noord-Brabant. Ook de stad Rotterdam ontvangt zijn water van Evides.